Unit

Unit är ett begrepp som allt oftast används inom betting. Eftersom alla spelare har olika spelkassor så motsvarar en unit olika från person till person.

Vad är units?

Det absolut första steget man bör ta när man använder sig av unitsystemet är att ta reda på hur mycket en unit är värd för just dig. En generell regel är att 1 unit ska motsvara 1% av din spelkassa och vanligaste satsningsskalan brukar ligga mellan 1-5 units. 5 units är ett maxbet som motsvarar 5% av din spelkassa.

Exempel: Om du har 10 000 kr i spelkassa så är 1 unit = 100 kr och 5 units = 500 kr för just den stunden.

Beroende på om din spelkassa ökar eller minskar så kommer även dina satsningar påverkas av detta. Du ska helt enkelt följa procentsatsen (1-5 %) av din totala spelkassa.

Varför bör man använda units?

1. Det kommer alltid att finnas tunga perioder där allting går emot och då har man större möjlighet för att inte bli bustad.

2. Det blir betydligt lättare för dig att rygga någon annan spelare som använder sig av unitsystem där du får en hel annan insyn på hur mycket rekaren tror på själva spelet.